070-3054578

Om

Danielssons Ko & Co Avasjö – närproducerat av högsta kvalitet KRAVGÅRD

Gården – HISTORIA

Vi, Ingegerd och Anders, är fjärde generationen på gården. Ingegerds morfars mor som hette Kajsa-Stina Ingelsdotter började på gården med sin man Abraham Olsson från Tensjö 1870.

Vi började på gården 1982 efter Ingegerds föräldrar Anny och Eine Östman.

Då var det mjölkproduktion som gällde och verksamheten byggdes ut succesivt, till det senaste kostallet som byggdes 1992.
Vid omläggningen i juni 2008 fanns det femtio mjölkkor och lika många ungdjur. I grunden finns också ett skogsinnehav som vi nu kan ägna mer tid till.

Nu är det dikor som gäller och de första dräktiga limousinkorna inköptes våren 2008. Vi har även köpt in en tjur av den Italienska köttrasen Chianina.2009 blev gården KRAV-certifierad.

Från och med våren 2012 har vi bytt ras till Aberdeen Angus för att öka marmoreringen i köttet

 

IA:S GÅRDSBUTIK

Ingegerd är den som ansvarar för gårdsbutiken. Här säljs krav-kött, charkprodukter, närproducerade safter, sylter, barnkläder i ekologiskt material och mycket mera.

GÅRDEN

Anders är den som ansvarar för byggnader, maskiner och skogen. Ingegerd tar hand om djuren, ekonomin samt försäljningen.

DJURSTALLAR

Dikoavdelningen med plats för ca 30 dikor, kalvgömma i anslutning till ladugård.
Ungdjursavdelning med plats för kalvar från avvänjning till 10 månaders ålder.
Kvigavdelning med plats för 30 kvigor, ålder 10 månader upp till max 18 månader.

 NATURBETEN Skogsbeten

Naturbetesmarkerna är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationerna i odlingslandskapet. Ett intensivt utnyttjande med årlig avbetning, och ett betestryck, krävs för att de ska behålla en hög och jämn produktion samtidigt med ett rikt växt- och djurliv.
Betningen gör att ingen art kan få överhanden utan många arter kan samsas på en liten yta.
Nyligen har forskare också visat att just naturbetesmarker binder oväntat mycket kol , vilket minskar utsläppen av klimatgaser.
För närvarande har vi cirka 10 hektar som våra djur betar på och mer ska det bli.

FODER

Vi bedriver ett ekologiskt jordbruk, utan tillsatser, och gödslar enbart med koskit. Vårt grovfoder produceras på gården och växtföljden består av fyraåriga vallar som sås in i grönfoderblandning.
All vall skördas som ensilage och packas i ”vita bollar”. Detta ger ett högvärdigt vallensilage som ger en utmärkt grund för djurens tillväxt och hälsa. Det är de växande djuren som får det finaste fodret, samt dikorna när dom har kalvat. Under den mörka årstiden får djuren tillskott av mineraler och saltsten.
Detta foder, samt fri tillgång till hägn utomhus året runt, varav på sommartid naturbeten som innehåller örter och lövsly, gör att det naturliga fettinnehållet ökar i köttet och förbättrar fettsyresammanstättningen i  köttet.