070-3054578

Vårens köttlådor

Datum som kan vara bra att veta.

Köttlådor  5-6 mars

Öppning av gårdsbutiken den 11 april

Köttlådor 30 april

Köttlådor 28-29 maj

danielssonia